Where are you calling?

+994 Azerbaijan

Premium rates

Destination
Price
Minutes for $10
Azerbaijan Fixed
20.30  ¢/min
49
Azerbaijan Mobile
32.00  ¢/min
31
Azerbaijan Mobile Bakcell
32.30  ¢/min
30